Introducció

Amb el propòsit d’enfortir l’Assemblea Nacional Catalana i preservar-ne la plena llibertat de criteri i d'acció davant de pressions partidistes o sectorials, unes quantes assembles territorials del Barcelonès han consensuat, aprovat i presentat un document conjunt d'esmenes per modificar els Estatuts i el Reglament de règim intern de l'Assemblea. La finalitat d'aquest web és publicitar aquesta iniciativa, que estem segurs que acabarà sent enriquida i afinada per altres esmenes homòlogues presentades per les altres assemblees territorials d'arreu del país. El web admet comentaris i anirà evolucionant per defensar en l'assemblea general ordinària del 17 d'abril les esmenes definitives que s'ajustin a l'esperit del document presentat. Les esmenes seran d’aplicació ja a les pròximes eleccions al Secretariat Nacional.


Index d'esmenes contingudes a la ponència

 1. Reforçar les capacitats de control del Secretariat Nacional sobre les comissions
 2. Limitar les facultats que poden ser delegades al Comité Permanent
 3. Requisit que les actes del Secretariat Nacional reflecteixin les votacions i siguin públiques
 4. Votacions nominals en el Secretariat Nacional
 5. Eixamplar les incompatibilitats amb càrrecs polítics; exigir una antiguetat més gran per a ser elegible
 6. Requerir l'aval d'una AT per a presentar-se per al SN
 7. Eliminació del concepte d'equip en les eleccions al SN
 8. Que els candidats territorials actuin com a interventors en una altra regió
 9. Obligació dels candidats d'informar exhaustivament de la seva relació amb partits
 10. Introduir una campanya electoral amb garanties d'igualtat
 11. Exigència del vot telemàtic
 12. Adopció d'un Codi Ètic
 13. Responsabilitzar els membres del SN de la comunicació bidireccional amb les regions i territoris
 14. Actualització del domicili social

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada