3. Requisit que les actes del Secretariat Nacional reflecteixin les votacions i siguin públiques

TÍTOL Requisit que les actes del Secretariat Nacional reflecteixin les votacions i siguin públiques
TEXT ACTUAL RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 4a - De les reunions plenàries del Secretariat Nacional;
article 5.14, paràgraf 1:

1. L’acta de la reunió inclourà únicament les resolucions aprovades i el resultat de les votacions fetes sobre cadascuna d’elles.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 4a - De les reunions plenàries del Secretariat Nacional; article
5.14, paràgraf 1 i inserir nou paràgraf 3:

1. L’acta de la reunió inclourà totes les resolucions sotmeses a votació i el resultat de les votacions fetes sobre cadascuna d’elles, indicant nominalment el sentit del vot de cada membre del Secretariat Nacional.
[...]
3. El Secretariat facilitarà una còpia de l’acta a les Assemblees Territorials en un termini no superior a 3 dies des de la celebració del Plenari
JUSTIFICACIÓ Augmentar la transparència en les votacions.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada