7. Eliminació del concepte d'equip en les eleccions al SN

TÍTOL Eliminació del concepte d'equip en les eleccions al SN
TEXT ACTUAL RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.3, paràgraf 2:
2. Els candidats que es postulin per al Secretariat Nacional, també podran fer-ho indicant la voluntat de formar un equip amb altres candidats. No obstant això, l’elecció serà sempre oberta i individualitzada per candidats, i no s’admetran llistes tancades que s’hagin de votar en bloc.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.3, paràgraf 2:
2. L’elecció serà sempre oberta i individualitzada per candidats, i no s’admetran llistes tancades que s’hagin de votar en bloc ni noms d’equips o altres indicadors de grup.
JUSTIFICACIÓ

Els equips es veuen com un mecanisme generador de "blocs" i que elimina incentius per als votants per conèixer individualment els candidats.

Nota: aquest canvi també afecta l'article 8.8, els canvis es descriuen més avall.

ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada