1. Reforçar les capacitats de control del Secretariat Nacional sobre les Comissions

TÍTOL Reforçar les capacitats de control del Secretariat Nacional sobre les Comissions
TEXT ACTUAL Text nou
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 2a - Organització interna del Secretariat Nacional; article 5.2, paràgraf 8:
8. Les Comissions no podran dur a terme cap iniciativa ni realitzar cap comunicació externa o publicació que no hagi estat prèviament aprovada pel Secretariat Nacional.
JUSTIFICACIÓ L'addició del paràgraf 8 vol reforçar les capacitats de control del Secretariat Nacional sobre les Comissions.
LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

1 comentari:

  1. No entenc apuest propósit, ja que sembla que pugui portar a la parálisi de les comisions, al fer dependre les seves accions de un orga que es reuneix nomes un cop al mes.

    ResponElimina