11. Exigència del vot telemàtic

TÍTOL Exigència del vot telemàtic
TEXT ACTUAL RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 7a - De les Votacions; article 8.9 paràgrafs 2 i 3:

2. Mentre no es disposi dels mitjans tècnics que assegurin la fiabilitat i no duplicitat del vot no presencial dels membres, així com la inalterabilitat del contingut del vot, aquest serà emès presencialment.

3. Mentre el vot es faci presencialment, els votants hauran d’acreditar a la mesa de votació la seva identitat. Tot seguit, la Mesa, després de comprovar que estan inclosos en el cens electoral, introduirà la papereta doblegada, sense sobre, a l’urna corresponent.

TEXT PROPOSAT RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 7a - De les Votacions; article 8.9 paràgrafs 2 i 3:

2. L'Assemblea Nacional Catalana permet que les votacions siguin fetes per procés telemàtic o presencial, ja sigui el mateix dia de les eleccions o en procediment de vot anticipat.

3. Quan el vot es faci presencialment, els votants hauran d’acreditar a la Mesa de votació la seva identitat. Tot seguit, la Mesa, després de comprovar que estan inclosos en el cens electoral, introduirà la papereta doblegada, sense sobre, a l’urna corresponent.

JUSTIFICACIÓ En ple segle XXI l'Assemblea no pot girar l'esquena a la normalitat i ha de facilitar, no tan sols permetre, tots els mitjans que la societat actual és capaç d'oferir per a un funcionament normalitzat, modern i actual.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada