9. Obligació dels candidats d'informar exhaustivament de la seva relació amb partits

TÍTOL Obligació dels candidats d'informar exhaustivament de la seva relació amb partits
TEXT ACTUAL RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, paràgraf 2: 2. En la fitxa tècnica cada candidat podrà introduir, en l'espai que es determini, una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que considera que l'avalen. Si s'integra en un equip ho haurà de fer constar juntament amb el nom complet de la resta de membres de l'equip i el programa comú que es comprometen a dur a terme.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, paràgraf 2:
2. En la fitxa tècnica cada candidat ha d'introduir, en l'espai que es determini, una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que considera que l'avalen, el pla de treball que vol dur a terme i una descripció detallada de la vinculació que hagi pogut tenir amb partits polítics i organitzacions afins durant els últims quatre anys, inclosos la simple militància i, per descomptat, els càrrecs públics de designació política que hagi pogut ocupar, així com qualsevol col·laboració com a militant o simpatitzant, amb indicació dels períodes. Serà tasca de la Junta Electoral vetllar per la veracitat d'aquestes informacions proporcionades pels candidats i informar els electors de qualsevol incorrecció.
JUSTIFICACIÓ

Es prefereix aquest mecanisme - imperatiu de transparència total respecte a la vinculació amb partits- als possibles mecanismes reglamentaris (e.g. exigir un període de no militància o similar) perquè cada cas és un món i perquè "feta la llei, feta la trampa".

Es considera una carència clau del procés actual d'elecció la manca de coneixement dels candidats pels electors. Aquesta proposta va en la direcció de millorar aquest aspecte sense comprometre la igualtat d'oportunitats, clau per assegurar que l'elecció es fa per mèrits individuals i no per influència de grups organitzats.

La supressió és associada al canvi ja proposat per al paràgraf 2 de l'article 8.3.

ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada