4. Votacions nominals en el Secretariat Nacional

TÍTOL Votacions nominals en el Secretariat Nacional
TEXT ACTUAL RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 4a - De les reunions Plenàries del Secretariat Nacional; article 5.15, paràgraf 2:
2. Les votacions es faran a mà alçada, llevat que almenys cinc (5) membres dels presents demanin que la votació es faci de forma secreta.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 4a - De les reunions Plenàries del Secretariat Nacional; article 5.15, paràgraf 2:
2. Les votacions seran sempre públiques i nominals excepte en el cas que es tarcti de temes sobre membres del Secretariat Nacional, per exemple, en l’elecció de càrrecs o mesures disciplinàries. Per facilitar l'elaboració de les actes, es facilitarà un document de vot en el qual constarà l’objecte de la votació així com el nom de tots els membres del Secretariat Nacional. Aquests hauran d’indicar el sentit del seu vot i signar-lo. El secretari farà constar, en el document de vot, el nom dels membres del Secretariat Nacional que no participin en la votació així com el sentit del vot d’aquells membres que hi participin de forma no presencial.
JUSTIFICACIÓ Per tal d’establir mecanismes eficients de control sobre el SN considerem que el vot ha de ser nominal i limitar al màxim el vot secret, ha de constar en acta i les Assemblees territorials han de tenir-hi accés. D’aquesta manera, les Assemblees  territorials podran tenir coneixement del signe del vot dels membres del Secretariat Nacional.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada