2. Limitar les facultats que poden ser delegades al Comité Permanent

TÍTOL Limitar les facultats que poden ser delegades al Comité Permanent
TEXT ACTUAL RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 2a - Organització interna del Secretariat Nacional; article 5.3, paràgraf 1:
1. El Comitè Permanent tindrà les funcions executives que el Secretariat Nacional li delegui específicament. En la primera reunió haurà d'elaborar una proposta de delegació que sotmetrà a l'aprovació del Secretariat Nacional.
TEXT PROPOSAT 1. El Comitè Permanent tindrà les funcions executives que el Secretariat Nacional li delegui específicament. En la primera reunió del Comitè Permanent, aquest haurà d'elaborar una proposta de delegació que sotmetrà a l'aprovació del Secretariat Nacional al següent plenari. En cap cas podran delegar-se la presa de decisions relatives a pronunciaments d’estratègia política ni d’estratègia comunicativa ni quan representi una despesa econòmica superior a 10.000 Euros, que hauran de ser adoptades pel Plenari del Secretariat Nacional excepte en aquells casos en què contradiguin o no siguin en el full de ruta, en aquests dos supòsits, hauran de ser sotmeses a l’Assemblea General.
JUSTIFICACIÓ Garantir que les decisions cabdals d'estratègia política i comunicativa (per exemple, sobre la presentació d'una candidatura unitària el 27S) les prengui el Secretariat Nacional i/o l'Assemblea General.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada