10. Introduir una campanya electoral amb garanties d'igualtat

TÍTOL Introduir una campanya electoral amb garanties d'igualtat
TEXT ACTUAL RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, paràgraf 3: 3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats, la seva pertinença o no a un equip i l'enllaç per accedir a les candidatures. Cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa.
TEXT PROPOSAT RRI, Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, paràgraf 3:
3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats i l'enllaç per accedir a les candidatures. En aquesta mateixa web els candidats podran publicar debats o conferències gravats per promoure la seva candidatura. Per tal de millorar el coneixement dels candidats, aquests podran respondre públicament preguntes dels electors tant a través d'aquesta web o, de manera presencial, en un acte central de cada regió i/o en actes de les AT. En tots aquests actes presencials s'hi convidarà tots els candidats de representació territorial de la regió on es faci l'acte i/o tots els candidats del bloc nacional, i seran gravats i els vídeos publicats a la web abans referida. Cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el candidat que ho incompleixi, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa.
JUSTIFICACIÓ

Es considera una carència clau del procés actual d'elecció la manca de coneixement dels candidats pels electors. Aquesta proposta va en la direcció de millorar aquest aspecte sense comprometre la igualtat d'oportunitats, clau per a assegurar que l'elecció es fa per mèrits individuals i no per influència de grups organitzats.

Les supressions són associades al canvi ja proposat per al paràgraf 2 de l'article 8.3.

ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada