8. Durada del mandat dels càrrecs dels Secretariats Territorials

TÍTOL Durada del mandat dels càrrecs dels Secretariats Territorials
TEXT ACTUAL RRI; Capítol III - Les Assemblees Territorials; Secció 5a - Organització Interna; Article 3.10; paràgraf 3: 

3. La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà d’un any, sense perjudici de la seva possible reelecció per un màxim de dos períodes anuals més.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol III - Les Assemblees Territorials; Secció 5a - Organització Interna; Article 3.10; paràgraf 3: 

3. La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos anys, sense perjudici de la seva possible reelecció per un únic període successiu d’igual durada.
JUSTIFICACIÓ
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada