6. Substitució de vacants al SN

TÍTOL Substitució de vacants al SN
TEXT ACTUAL Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgrafs 3 i 4: 

3. Les vacants que es produeixin en el Secretariat s'hauran de cobrir a la primera reunió de l’Assemblea General. Mentrestant, un altre membre de l'Associació podrà ocupar, provisionalment, el càrrec vacant per cooptació del Secretariat fins a un màxim de cinc membres de conformitat amb allò que s’estableix en el Reglament de Règim Intern.

4. Qualsevol canvi en la composició de membres del Secretariat serà comunicat a tots els socis de l’Associació en el termini màxim d’una setmana.

RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 1a: Qüestions generals; Article 5.1; paràgraf 2: 

2. Malgrat el que determina el punt anterior, les vacants produïdes podran proveir-se per cooptació del Secretariat Nacional, fins a un màxim de cinc per ordre de producció:
a. En el cas de vacants de membres provinents del bloc territorial, es farà d’acord amb les propostes de les assemblees territorials de la Regió on s'hagi produït la vacant.
b. En el cas de vacants de membres provinents del bloc nacional, es farà seguint l'ordre de les persones més votades en el procediment electoral que hagi donat lloc a l'elecció en què s'ha produït la vacant.
TEXT PROPOSAT Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgrafs 3 i 4: 

 3. Les vacants que es produeixin en el Secretariat s'hauran de cobrir amb els candidats que correspongui, seguint l’ordre de vots obtinguts en el moment de l’elecció del SN. 

 4. Qualsevol canvi en la composició de membres del Secretariat Nacional serà comunicat pel Secretari de l'Assemblea Nacional Catalana a tots els socis de l’Associació en el termini màxim d’una setmana. En cas que el membre a substituir fos el Secretari, la comunicació es durà a terme pel Vicepresident en el mateix termini.

RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 1a: Qüestions generals; Article 5.1; paràgraf 2: 

 2. En el cas de vacants de membres es farà seguint l'ordre de les persones més votades en el procediment electoral que hagi donat lloc a l'elecció en què s'ha produït la vacant.
JUSTIFICACIÓ No és admissible que hi pugui haver un substitut no escollit en el si del SN, ni que sigui de manera provisional.

Un cop fet aquest canvi, no hi ha cap motiu per a limitar el nombre de substitucions - que són ja insuficients i caldria ampliar més si s’augmenta el mandat a 2 anys.

S'ha d'identificar i especificar la responsabilitat de la comunicació d'aquests casos.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada