7. Causes del cessament dels secretaris nacionals

TÍTOL Causes del cessament dels secretaris nacionals
TEXT ACTUAL Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgraf 2: 

2. El cessament dels càrrecs del Secretariat abans d'extingir-se el termini del seu mandat podrà esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada per escrit.
b) Mort o declaració d'absència.
c) Incapacitat o incompatibilitat sobrevinguda.
d) Baixa com a membre de l'Associació.
e) Separació acordada per l’Assemblea General.
f) Qualsevol altra que estableixin la Llei o els Estatuts.
TEXT PROPOSAT Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgraf 2: 

2. El cessament dels càrrecs del Secretariat abans d'extingir-se el termini del seu mandat podrà esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada per escrit.
b) Mort o declaració d'absència.
c) Incapacitat o incompatibilitat sobrevinguda.
d) Baixa com a membre de l'Associació.
e) Separació acordada per l’Assemblea General.
f) Haver detectat que alguna de les dades de l'auto-candidatura és falsa. 
g) Qualsevol altra que estableixin la Llei o els Estatuts.
JUSTIFICACIÓ Podria ser que un candidat no hagués declarat a la seva candidatura que és militant d'un partit. Si s'acaba descobrint que ho era (o ho és) se'l podria expulsar del SN. També si hagués mentit en qualsevol altra informació donada a l'auto-candidatura.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada