20. Limitar les facultats que poden ser delegades al Comitè Permanent

TÍTOL Limitar les facultats que poden ser delegades al Comitè Permanent
TEXT ACTUAL RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 2a - Organització interna del Secretariat Nacional; article 5.3, paràgraf 1: 

1. El Comitè Permanent tindrà les funcions executives que el Secretariat Nacional li delegui específicament. En la primera reunió haurà d'elaborar una proposta de delegació que sotmetrà a l'aprovació del Secretariat Nacional.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 2a - Organització interna del Secretariat Nacional; article 5.3, paràgraf 1: 

1. El Comitè Permanent tindrà les funcions executives que el Secretariat Nacional li delegui específicament. En la primera reunió del Comitè Permanent, aquest haurà d'elaborar una proposta de delegació que sotmetrà a l'aprovació del Secretariat Nacional al següent plenari. En cap cas podran delegar-se la presa de decisions relatives a pronunciaments d’estratègia política ni d’estratègia comunicativa ni quan representi una despesa econòmica superior a 10.000 Euros, que hauran de ser adoptades pel Plenari del Secretariat Nacional excepte en aquells casos en què contradiguin o no estiguin previstes en el full de ruta, en aquests dos supòsits, hauran de ser sotmeses a l’Assemblea General.
JUSTIFICACIÓ Garantir que les decisions cabdals d'estratègia política i comunicativa (per exemple, sobre la presentació d'una candidatura unitària el 27S) les prengui el Secretariat Nacional i/o l'Assemblea General.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada