5. Durada dels mandats del SN i reelegibilitat

TÍTOL Durada dels mandats del SN i reelegibilitat
TEXT ACTUAL Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgraf 1: 

1. Els membres del Secretariat exerciran el càrrec durant un termini d’un any i podran ser reelegits, únicament, per dos períodes successius d’igual durada.
TEXT PROPOSAT Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgraf 1: 

1. Els membres del Secretariat exerciran el càrrec durant un termini de dos anys i podran ser reelegits, únicament, per un altre període d’igual durada.

Estatuts; nova disposició transitòria: 

Tercera. En les eleccions al Secretariat Nacional i als Secretariats Territorials previstes pel 2016, els secretaris que hagin esgotat els tres mandats consecutius que s’hi preveuen no podran formalitzar la seva candidatura, en virtut de la limitació de mandats establerta per l’article 19, paràgraf 1, vigent en el moment de la seva elecció. Els secretaris que hagin complert un o dos mandats anuals consecutius podran formalitzar candidatura per un sol mandat més, de dos anys de durada, tal com estableix l’article 19, paràgraf 1.
JUSTIFICACIÓ La celebració d’eleccions anuals, que ve precedida a més per l’Assemblea General Ordinària, suposa que cada any, des del mes de febrer fins al maig, la majoria d’esforços de la nostra entitat es dediquen a l’organització d’aquestes tasques internes. La previsió inicial, i la il·lusió, que la independència s’esdevingués en un temps molt ràpid, no s’ha complert, i, a dia d’avui, s’ha de considerar negatiu que una tercera part de la durada del mandat estigui tan focalitzat i s’hagin de restar esforços i recursos a la principal finalitat de l’ANC, que és promoure les condicions per aconseguir una majoria social favorable a la independència.

Per això, es proposa que el mandat dels secretaris que resultin elegits en les properes eleccions d’abril-maig 2016 tingui una durada de dos anys, i que els candidats es presentin amb aquesta perspectiva. La possibilitat de reelecció es proposa per a un sol període més, és a dir, per un termini màxim de 4 anys.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada