2. Composició del SN: bloc nacional, representants territorials i d'exteriors

TÍTOL Composició del SN: bloc nacional, representants territorials i d'exteriors
TEXT ACTUAL Estatuts; Capítol VI. El Secretariat Nacional; Article 18; paràgrafs 4-c i 4-d:

c.- Dues terceres parts dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació territorial. A tal fi, en el Reglament de Règim Intern es definirà quants membres corresponen a cada Regió, i aquests membres seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres de cada Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots.

d.- Una tercera part dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els membres de l’Associació, i resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots.

RRI; Capítol VIII - Procediment electoral per escollir el Secretariat Nacional; article 8.1, paràgrafs 2 a 4:

2. Dues terceres parts dels membres del Secretariat Nacional (50 membres) tindran la consideració de membres de representació territorial, i els candidats que es presentin a elecció com a representants de la seva Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres d’aquella Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots.

3. A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que seran escollits per cada Regió seran els següents:


Regió Territori que comprèn Membres de repr.Territorial
1a1 Ciutat de Barcelona 7
1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet) 2
1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2
1b Maresme 3
1c Baix Llobregat 3
1d Vallès Occidental 3
1e Vallès Oriental 3
2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva 3
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 3
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3
6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Llitera i Baix Cinca 3
7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3
8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagorça, Alta Ribagorça i Vall d’Aran 3
9 Osona i Ripollès 3
10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent 3
4. Una tercera part dels membres del Secretariat (25) tindran la consideració de membres de representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els membres de l’Associació, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots.
TEXT PROPOSAT Estatuts; Capítol VI. El Secretariat Nacional; Article 18; paràgrafs 4-c i 4-d:

c.- Seixanta-un dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació territorial. A tal fi, en el Reglament de Règim Intern es definirà quants membres corresponen a cada Regió, i aquests membres seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres de cada Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots.

d.- Catorze dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els membres de l’Associació, i resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots.

RRI; Capítol VIII - Procediment electoral per escollir el Secretariat Nacional; article 8.1, paràgrafs 2 a 4:

2. Seixanta-un membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de representació territorial, i els candidats que es presentin a elecció com a representants de la seva Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres d’aquella Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots.

3. A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que seran escollits per cada Regió seran els següents:

Regió Territori que comprèn Membres de repr.Territorial
1a1 Ciutat de Barcelona 10
1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet) 2
1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2
1b Maresme 3
1c Baix Llobregat 3
1d Vallès Occidental 5
1e Vallès Oriental 3
2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva 6
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 3
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3
6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Llitera i Baix Cinca 3
7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3
8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagorça, Alta Ribagorça i Vall d’Aran 3
9 Osona i Ripollès 3
10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent 3
11 Conjunt de les Assemblees Exteriors 3

4. Catorze dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els membres de l’Associació, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots.

JUSTIFICACIÓ

Actualment existeix un important desequilibri en la representació territorial al SN, i en la mateixa configuració de les demarcacions regionals. L’estructura creada en el moment fundacional avui no s’ajusta a la realitat: les dades que es presenten en l’annex sobre nombre de socis i nombre d’ATs no es poden deixar de tenir en compte.

S’observa que les regions 1a1 (Ciutat de Barcelona), 1d (Vallès Occidental) i 2 (Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva) pateixen una clara infrarepresentació en comparació amb el conjunt. Això significa que existeixen, correlativament, àrees sobrerepresentades; malgrat això, no es considera positiu que cap de les regions perdi representants per compensar l’esmentat desequilibri, i per això, es proposa la compensació mitjançant l’increment dels representants al Secretariat Nacional pel bloc territorial i la disminució corresponent dels del bloc nacional. Tots els territoris mantenen un mínim de 3 representants, i les regions infrarepresentades incrementen el seu nombre, en base a una ponderació de població i nombre d’associats. Es manté el nombre de 75 secretaris nacionals, que ja es considera prou nombrós, i s’incorpora la representació de les assemblees exteriors. S’entén que l’augment dels representants territorials ha de comportar una vinculació més estreta amb el territori i una interlocució més fàcil d’aquests amb les estructures centrals, en la línia de les conclusions del CTSE de novembre de 2015.

ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada