14. Eliminació del concepte d'equip en les eleccions al SN

TÍTOL Eliminació del concepte d'equip en les eleccions al SN
TEXT ACTUAL RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.3, paràgraf 2: 

2. Els candidats que es postulin per al Secretariat Nacional, també podran fer-ho indicant la voluntat de formar un equip amb altres candidats. No obstant això, l’elecció serà sempre oberta i individualitzada per candidats, i no s’admetran llistes tancades que s’hagin de votar en bloc.

Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, paràgraf 2: 

2. En la fitxa tècnica cada candidat podrà introduir, en l'espai que es determini, una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que considera que l'avalen. Si s'integra en un equip ho haurà de fer constar juntament amb el nom complet de la resta de membres de l'equip i el programa comú que es comprometen a dur a terme.

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, paràgraf 3: 

3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats, la seva pertinença o no a un equip i l'enllaç per accedir a les candidatures. Cap altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.3, paràgraf 2: 

2. L’elecció serà sempre oberta i individualitzada per candidats, i no s’admetran llistes tancades que s’hagin de votar en bloc ni noms d’equips o altres indicadors de grup. 

Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, paràgraf 2 (supressió de la 2a frase): 

2. En la fitxa tècnica cada candidat podrà introduir, en l'espai que es determini, una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que considera que l'avalen.

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, paràgraf 3: 

3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats i l'enllaç per accedir a les candidatures. Només estarà permesa la publicitat i/o campanya que s’estableix al Capítol VIII i podrà ser exclòs el candidat que ho incompleixi, si a criteri de la Junta Electoral, aquest incompliment fos de rellevància significativa.
JUSTIFICACIÓ Els equips es veuen com un mecanisme generador de "blocs" i que elimina incentius per als votants per conèixer individualment els candidats.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada