13. Requisits per a postular candidatures al SN

TÍTOL Requisits per a postular candidatures al SN
TEXT ACTUAL RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.3, paràgraf 1: 

1. Els membres que vulguin concórrer als llocs del Secretariat Nacional, ja sigui pel bloc de representació territorial o bé pel bloc nacional, presentaran les seves postulacions en forma d’autocandidatura individual.
TEXT PROPOSAT RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.3, paràgraf 1: 

1. Els membres que vulguin concórrer als llocs del Secretariat Nacional, ja sigui pel bloc de representació territorial o bé pel bloc nacional, han de presentar la seva postulació avalada per majoria simple d'una Assemblea Territorial, preferentment la seva. En el cas de les postulacions de representació territorial, l’aval ha de ser d'una Assemblea Territorial de la Regió. 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat Nacional; secció 5a - Presentació de les candidatures; article 8.6, paràgraf 4 (text nou): 

 4. Les candidatures han d'adjuntar certificació de la coordinació i secretaria de l'Assemblea Territorial que els avala, en compliment de l'article 8.3.
JUSTIFICACIÓ Evitar candidatures de persones totalment desconegudes entre l’activisme de l’organització.

Tot i que és desitjable que cada candidat sigui avalat per la seva AT, per evitar problemes de cens i prevenir possibles vetos, es permet que l'avali qualsevol AT.

Nota tècnica: les Assemblees Exteriors, en el reglament, estan tractades com a Territorials.
ESMENA ANTERIOR LLISTA D'ESMENES ESMENA SEGÜENT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada