Votacions a la AGO 16

A continuació us indiquem quines serien les esmenes que recullen el text de MésAssemblea, pel qual es van recollir signatures, així com la proposta presentada per diverses territorials consistent en que tots els membres del Secretariat Nacional tinguin caràcter territorial.
NOTA TÈCNICA PRÈVIA:  A la propera A.G.O. es preveu també que es voti una interpretació de l'art. 19.1 dels Estatuts sobre si és possible que els candidats al Secretariat Nacional es presentin novament després d'haver fet tres mandats sempre que hagin estat un any sense ser-ne membres. Aquesta proposta és incompatible amb la proposta de Més Assemblea continguda en la votació 11, bloc 2 que preveu un mandat de dos anys i un únic mandat posterior únicament per dos anys. Aquest és el text de la "consulta":
https://assemblea.cat/sites/default/files/ago2016/ConsultaInterpretacioArt_19_1_EE.pdf
Tornant a la modificació dels Estatuts i Reglament:
Votació 3, bloc 1: Canvi domicili social.
Votació 4, bloc 1: Secretariat Nacional composat per 61 membres de territorial, 14 de nacional i 3 d'exteriors. Es redistribueix el nombre de membres per territorial en funció del nombre de membres de la territorial.
[Nota: actualment al Secretariat hi ha 25 membres de nacional i 50 de territorials]
Votació 5, bloc 1: Tots els membres del Secretariat Nacional passen a tenir carácter territorial (50 membres de territorial i 3 membres d'Assemblees Exteriors). Es manté la distribució territorial vigent.
[Nota: actualment al Secretariat hi ha 25 membres de nacional i 50 de territorials]
Votació 9, bloc 2: Incompatibilitats per a ser candidat al Secretariat Nacional. Pertinença a l'ANC amb una anterioritat de mínim 365 dies.
Votació 11, bloc 2: Durada del mandat de dos anys (enlloc d'un) amb possibilitat d'un únic segon mandat.
Votació 13, bloc 3: Substitució de les vacants al Secretariat Nacional seguint l'ordre dels candidats més votats.
Votació 14, bloc 3: Cessament de Secretaris Nacionals en cas que les dades de la seva candidatura fossin falses.
Votació 15, bloc 3: Durada del càrrec dels Secretaris Territorials passa a ser de 2 anys enlloc d'un.
Votació 17, bloc 3: Mandat sectorial passa a ser de dos anys enlloc d'un.
Votació 18, bloc 3: Requisit que les votacions dels membres del Secretariat Nacional es reflexin nominalment a l'Acta i que les Actes s'envïin a les Assemblees Territorials.
Votació 19, bloc 4: Requisit que les votacions dels membres del Secretariat Nacional siguin publiques (no secretes).
Votació 20, bloc 4: Responsabilitzar els membres del Secretariat Nacional de la comunicació amb les Regions i territoris.
Votació 21, bloc 4: Els candidats al Secretariat Nacional han de ser avalats per una assemblea territorial.
Votació 22, bloc 4: Els candidats al Secretariat Nacional s'hi hauran de presentar de forma individual (no en equip).
Votació 23, bloc 4: Els candidats faran d'interventors en altres territoris el dia de les eleccions al Secretariat Nacional.
Votació 24, bloc 4: Obligació dels candidats d'informar exhaustivament de la seva relació amb partits polítics i organitzacions afins.
Votació 25, bloc 5: Introducció d'una campanya electoral amb garanties d'igualtat.
Votació 26, bloc 5: Exigència d'instaurar el vot per internet.
Votació 27, bloc 5: És una falta molt greu estar afiliat o militar en un partit sense haver-ho indicat a la candidatura per presentar-se a les eleccions.
Votació 28, bloc 5: Obligació d'adoptar un Codi Ètic.
Trobareu la versió del text actualitzat al web (versió d'ahir dimecres 13 a les 18h), cal tenir en compte que les votacions 7, 12 i 16 han estat retirades encara que aquest fet no s'hagi fet constar al web, per tant, no serán objecte de votació:
Obviament, cada membre de l'assemblea és lliure de votar les propostes que estimi addients sense atendre a cap més criteri que al seu mateix.
El resum de les propostes contingut en aquesta pàgina és merament orientatiu i us recomanem que llegiu el text

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada